درباره آزمایشگاه دکتر نصیری بیشتر بدانیم

آزمایشگاه ژنتیک پزشکی دکتر نصیری در سال 1391 با مدیریت و مسئولیت فنی دکتر علی آهنی تاسیس گردید. هدف از تاسیس این آزمایشگاه ارائه به روزترین خدمات آزمایشگاهی ژنتیک و پاتوبیولوژی به بیماران و خانواده هایی است که با بیماریهای ژنتیکی و یا غیر ژنتیکی دست در گریبان هستند. در طول سال های گذشته این آزمایشگاه با ارائه کامل ترین سرویس های تشخیصی در زمره سرآمد ترین آزمایشگاه های کشور در امر تشخیص بیماری ها قرار گرفته است. در حال حاضر این آزمایشگاه در فضایی با ابعاد 400 متر مربع و با در اختیار داشتن بیش از 40 نفر پرسنل مجرب و کارآزموده مشغول به خدمت رسانی می باشد.همچنین در تابستان سال 1396 با توجه به نیازهای پیش رو بخش های پاتولوژی و تشخیص طبی نیز به این آزمایشگاه افزوده شد.

رزومه اعضای آزمایشگاه

Mohammadreza Nassiri, PhD

Professor of Genetics and Biotechnology

The Research Institute of Biotechnology

& Molecular Genetics Group, Animal Science Department 

Ferdowsi University of Mashhad, 

Mashhad, Iran 91779-48978 P.O. Box: 1163

+98-51-3880-5738 (Tel),

+98-51-3880-7029 (Fax),

Home Address:No 70, Honarestan 3, Honarestan St.,Mashhad, IRAN, Post Code: 9178735399 

E-mail: nassiryr@um.ac.ir  and  nassiryr@gmail.com

Web: http://orcid.org/0000-0001-7119-8155

Web: https://www.researchgate.net/profile/Mohammadreza_Nassiri

  

رزومه اعضای آزمایشگاه

Mohammadreza Nassiri, PhD

Professor of Genetics and Biotechnology

The Research Institute of Biotechnology

& Molecular Genetics Group, Animal Science Department 

Ferdowsi University of Mashhad, 

Mashhad, Iran 91779-48978 P.O. Box: 1163

+98-51-3880-5738 (Tel),

+98-51-3880-7029 (Fax),

Home Address:No 70, Honarestan 3, Honarestan St.,Mashhad, IRAN, Post Code: 9178735399 

E-mail: nassiryr@um.ac.ir  and  nassiryr@gmail.com

Web: http://orcid.org/0000-0001-7119-8155

Web: https://www.researchgate.net/profile/Mohammadreza_Nassiri