آزمایشگاه فوق تخصصی ژنتیک حیوانی<hr> دکتر نصیری

آزمایشگاه فوق تخصصی ژنتیک حیوانی
دکتر نصیری

آزمایشگاه فوق تخصصی ژنتیک حیوانی<hr> دکتر نصیری

آزمایشگاه فوق تخصصی ژنتیک حیوانی
دکتر نصیری

آزمایشگاه فوق تخصصی ژنتیک حیوانی<hr> دکتر نصیری

آزمایشگاه فوق تخصصی ژنتیک حیوانی
دکتر نصیری

آزمایشگاه فوق تخصصی ژنتیک حیوانی<hr> دکتر نصیری

آزمایشگاه فوق تخصصی ژنتیک حیوانی
دکتر نصیری

خدمات

خدمات ژنتیک مولکولی

آزمایشگاه ژنتیک حیوانی با بهره گیری از امکانات کافی در زمینه ژنتیک مولکولی خدمات زیر را ارائه می­دهد:

 • بررسی بیماری های ژنتیکی در حیوانات مختلف
 • شناسایی عوامل بیماریزای باکتریایی و ویروسی حیوانات با استفاده از روش های PCR و Real Time PCR
 • بررسی تقلبات در خوراک دام و طیور با استفاده از روش های مولکولی به شکل کمی و کیفی
 • بررسی تقلبات در مواد غذایی خوراکی انسان با استفاده از روش های مولکولی
 • همکاری در پیشبرد صحیح پروژه های حوزه ژنتیک مولکولی
 •  

فناوری پیشرفته

پیشرفته ترین فناوری

اطلاعات بیشتر

شناسایی حیوانات بیمار

مشاوره و توصیه

اطلاعات بیشتر

60+ آزمون مختلف

متخصصین باتجربه

اطلاعات بیشتر

نمونه گیری رایگان از فارم

در آدرس خود نمونه برداری کنید

اطلاعات بیشتر
خدمات

آزمایشگاه ژنتیک مولکولی دامی

همراهان ما
client-logo-4
client-logo-3
client-logo-1
client-logo-2
خدمات

Horse

از میوه های کم آویز استفاده کنید تا فعالیت ارزش افزوده پارکینگ را برای آزمایش بتا مشخص کنید. شکاف دیجیتالی را نادیده بگیرید.
 
 • CA (Cerebellar Abiotrofy)
 • HYPP (Hyperkalemic Periodical Paralysis)
 • JEB (Junctionalis Epidermolysis Bullosa)
 • LFS (Lavender Foal Syndrome)
 • SCID (Severe Combined Immunodeficiency Disease)
وبلاگ

آخرین مقالات